ที่ปรึกษาสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม ร่วมแบ่งปันประสบการณ์เชิงลึกในเวียดนามในงาน The Bridge Forum Vietnam Market Insight

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 22 กุมภาพันธ์ 2567 – คุณปิยะพงศ์ จริยเศรษฐพงศ์ ที่ปรึกษา สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม ร่วมเป็นวิทยากรในงาน The Bridge Forum Vietnam Market Insight จัดขึ้นที่ห้องประชุม ทีเค ฮอลล์ วิทยาลัยศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
คุณปิยะพงศ์ ผู้ก่อตั้งหอการค้าและอุตสาหกรรมไทยในเวียดนาม หรือ ThaiCham ได้ให้ข้อมูลเชิงลึกและแบ่งปันประสบการณ์จากการทำงานในเวียดนาม  การเสวนาและอภิปรายในครั้งนี้ มุ่งเน้นไปที่การช่วยให้ผู้ฟังเข้าใจตลาดเวียดนาม ภูมิประเทศ วัฒนธรรม และแรงงานเวียดนามอย่างลึกซึ้ง
งาน The Bridge Forum Vietnam Market Insight มุ่งเป้าไปที่การเจาะลึกความซับซ้อนของตลาดเวียดนาม เน้นย้ำโอกาส ความท้าทาย กลยุทธ์ในการขยายธุรกิจ และความร่วมมือระหว่างไทยและเวียดนาม โดยงาน The Bridge Forum นี้จะเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับตลาดเวียดนาม  มุ่งเน้นไปที่การช่วยให้นักธุรกิจไทยเข้าใจตลาดเวียดนามและหาโอกาสทางธุรกิจในเวียดนาม
 
 
 
 
 

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)