ประธานกิตติมศักดิ์ สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม พร้อมคณะกรรมการเข้าร่วมงาน78th Anniversary of the National Day the Socialist Republic of Vietnam

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, นายกสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม และ ประธานกิตติมศักดิ์ สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม พร้อมคณะกรรมการจากสมาคมมิตรภาพฯและสภาธุรกิจฯ ได้เข้าร่วมงาน 78th Anniversary of the National Day the Socialist Republic of Vietnam และได้รับเกียรติให้ขึ้นถ่ายภาพบนเวทีร่วมกับ H.E. Mr. Phan Chi Thanh เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย, Major General Nguyen Van Hien Commander of the Air Defense and Airforce of Viet Nam Ministry of National Defense of Viet Nam, คุณพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎร, คุณศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา, Ms. Armida Salsiah Alisjabahna Under-Secretary General of United Nations, Executive Secretary of UNESCAP, คุณศรัณย์ เจริญสุวรรณ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ, พล.อ. สนิธชนก สังขจันทร์ ปลัดกระทรวงกลาโหม โดยมีแขกผู้มีเกียรติ ทูตานุทูต ผู้แทนจากภาครัฐและภาคเอกชน สมาคมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเวียดนาม เข้าร่วมงาน ณ โรงแรมดิ แอทธินี โฮเทลแบงค็อก กรุงเทพฯ@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)