เอกชนไทยร่วมคณะไปจีนให้คะแนน "เศรษฐา" เกินร้อยหนุนดิจิทัลวอลเล็ต แนะใช้แพลตฟอร์มเดิม

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ให้สัมภาษณ์ภายหลังการร่วมหารือกับภาคธุรกิจจีน ว่า ในนามของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) และคณะภาคเอกชนที่เดินทาง มาร่วมกับคณะของนายกรัฐมนตรี เพื่อประชุมหารือกับทางฝ่ายจีนโดยเฉพาะคณะภาคเอกชน เราต้องการสร้างความมั่นใจให้ทางจีนเห็นว่าโอกาสทั้งเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ก็จะเป็นโอกาสสำหรับจีนที่จะไปลงทุนในประเทศไทย
 
ทั้งนี้ได้มีโอกาสพูดคุยอุปสรรคต่างๆที่ไทยเข้ามาลงทุนในจีน โดยภาครัฐของจีนได้ให้ความสำคัญกับภาคเอกชนทั้งสองฝ่าย ขณะเดียวกันทางจีนได้เห็นศักยภาพของไทยว่าเราเป็นประเทศที่เป็นกลาง ปลอดภัยสำหรับนักลงทุน
และนอกจากในเรื่องการค้าการลงทุนแล้ว ยังได้พูดถึงการท่องเที่ยวซึ่งทางจีนมีความมั่นใจที่จะท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยเฉพาะการยกเว้นฟรีวีซ่าให้กับจีนได้รับความสะดวกในการเดินทางมาก
 
รฐบาลไทยมีความกระตือรือร้นทำงานในเชิงรุกโดยเฉพาะการเชิญชวนดึงดูดชาวต่างชาติเข้ามาลงทุน และการที่มาประชุมที่จีนในครั้งนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมากนอกจากที่นายกรัฐมนตรีจะเข้าประชุมเวทีข้อริเริ่มสายแถบ
และเส้นทาง ( Belt and Road Forum for International Cooperation- BRF) ยังได้ตอกย้ำว่าประเทศไทยมีความยินดีที่จะต้อนรับชาวจีนเข้าไปลงทุนและไปท่องเที่ยวรวมทั้งทำการค้ากับประเทศไทย
 
ซึ่งนอกจากจะมีการเซ็นเอ็มโอยูของภาครัฐแล้วก็ยังจะมีการเซ็นเอ็มโอยูระหว่างภาคเอกชน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (CCPIT) ท าเอ็มโอยูร ่วมกัน
เพื่อที่จะสร้างเทรดแพลตฟอร์มซึ่งเป็นทั้งภาษาจีน
ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ถือเป็นสิ่งที่ดี
 
นอกจากนี้ยังได้มีการพูดคุยถึงการพัฒนาบุคลากรเนื่องจากจีนมีการเข้าไปลงทุนจ านวนมาก จึงอยากมีการเสริมทักษะให้คนไทยได้เรียนรู้ภาษาจีนและวัฒนธรรม โดยจะให้ทุนกับประเทศไทยโดยเฉพาะนักธุรกิจรุ่นใหม่ได้เข้า
มาเรียนรู้ภาษาจีนและวัฒนธรรม ซึ่งจะท าให้การค้าและการลงทุนมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน
 
 “ถ้าจะให้คะแนนและความเชื่อมั่นกับเซลล์แมนที่ชื่อ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลังอย่างไรบ้าง ผมว่าให้เกินร้อยในเรื่องของความตั้งใจ” 
 

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)