สภาธุรกิจไทยร่วมงาน “CLMVT Executive Program on New Economy 2018”

สภาธุรกิจไทยร่วมงาน “CLMVT Executive Program on New Economy 2018” กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กระทรวงพาณิชย์ มีผู้บริหารระดับแนวหน้าจากประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม และไทย กว่า 60 ท่าน ร่วมพูดคุย และแลกเปลี่ยน ร่วมถึงได้รับองค์ความรู้ใหม่ๆ ทำให้สามารถนำไปพัฒนาธุรกิจขยายและทำให้เกิดโครงข่ายทางธุรกิจที่เข้มแข็งสร้างโอกาสในการค้าสู่อนาคตของภูมิภาคนี้ ณ โรงแรมอวานี ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2561

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)