ต้อนรับ พณฯ ฟาน จี ทั่น เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประเทศเวียดนามประจำประเทศไทย

คุณสุชาติ เศวตกมล ประธานชมรมนักธุรกิจไทย-เวียดนาม กรุงเทพ และกรรมการสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม พร้อมด้วยนายกสมาคมชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม กรุงเทพ, ประธานชมรมกอล์ฟชาวเวียดนาม และตัวแทนคณะกรรมการ ต้อนรับ พณฯ ฟาน จี ทั่น (Phan Trí Thành) เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประเทศเวียดนามประจำประเทศไทย ณ สถานเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)