สภาธุรกิจไทย-เวียดนามเข้าร่วม การประชุมเตรียมการจัดงาน โครงการครบรอบ 25 ปี

สภาธุรกิจไทย-เวียดนามเข้าร่วม การประชุมเตรียมการจัดงาน โครงการครบรอบ 25 ปี ความสัมพันธ์ อาเซียน - อินเดีย ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์  เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)