ที่ปรึกษาสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหภาพองค์การมิตรภาพระหว่างเวียดนามกับต่างประเทศแห่งเวียดนาม ที่กรุงฮานอย

ที่ปรึกษาสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหภาพองค์การมิตรภาพระหว่างเวียดนามกับต่างประเทศแห่งเวียดนาม ที่กรุงฮานอย
 
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 นายคมกริช วรคามิน เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมสมัชชา ครั้งที่ 6 สหภาพองค์การมิตรภาพระหว่างเวียดนามกับต่างประเทศแห่งเวียดนาม ตามคำเชิญของนาง Nguyen Phuong Nga ประธานสหภาพฯ และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม โดยได้พบปะกับบรรดาผู้บริหารและบุคลากรองค์การมิตรภาพระหว่างเวียดนามกับประเทศไทย และกับประเทศต่าง ๆ ส่งเสริมความรู้จักใกล้ชิดระหว่างกัน 
 
อนึ่ง ที่ประชุมสมัชชาสหภาพฯ มีมติเลือกตั้งให้นาง Nga ดำรงตำแหน่งประธานสหภาพฯ ในสมัยที่ 6 นี้สืบต่อจากปัจจุบันออกไปอีกเป็นเวลา 5 ปี ระหว่างปี 2562-2567

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)