"เหลียวหลัง แลหน้า" มุ่งโปรโมทการต่างประเทศไทยและเวียดนาม

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 นายคมกริช วรคามิน ที่ปรึกษาสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม ได้รับเชิญไปบรรยายแนะนำหนังสือเรื่อง "เหลียวหลัง แลหน้า: การต่างประเทศของไทยและเวียดนาม" ที่งาน "สัปดาห์หนังสือจัตุรัสจามจุรีบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 15" จามจุรีสแควร์ ปทุมวัน
 
เหลียวหลัง แลหน้า ได้รับการสนับสนุนงบประมาณตีพิมพ์จากนางสาวจริยา จิราธิวัฒน์ ประธานสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม และนับว่าเป็นผลงานทางวิชาการของสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม เฉลิมฉลองในโอกาสการครบรอบ 47 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเวียดนาม เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2566 

 
หนังสือนี้ประมวลบทความเกี่ยวกับการทูตและการต่างประเทศของไทยและเวียดนามของผู้เขียนตั้งแต่ปี 2541 – ปัจจุบัน กับศึกษาแง่มุมเรื่องการต่างประเทศ การกงสุล และการท่องเที่ยวของไทย ซึ่งย้ำเตือนถึงการสร้างความเคารพตนเองเพื่อสร้างความศรัทธาและการยอมรับของต่างประเทศต่อประเทศไทย นอกจากนี้ การเสริมสร้างเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของไทย การแก้ไขปัญหาโควิด - 19 และบทเรียนที่เกิดขึ้นแก่ประเทศไทย และศึกษาถึงบทเรียนที่ประเทศไทยและเวียดนามจะเรียนรู้จากกันและกันและทิศทางการพัฒนาประเทศ

เหลียวหลัง แลหน้า จัดจำหน่ายโดยศูนย์หนังสือจุฬา ทุกสาขา และร้านหนังสือชั้นนำในเครือข่ายทั่วประเทศ 

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)