คณะกรรมการสภาธุรกิจ เข้าร่วมงาน "E-Biz Expo & OEM Manufacturer Expo 2023" by NCC เพื่อให้คำปรึกษาด้านการทำธุรกิจในเวียดนามที่บูธ TeC

วันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2566 คุณคมกริช วรคามิน ที่ปรึกษาสภาธุรกิจฯ, คุณปิยะพงษ์ จริยเศรษฐพงศ์ ที่ปรึกษาสภาธุรกิจฯ และคุณอัครภณ เศวตกมล กรรมการ ได้เข้าร่วมงาน "E-Biz Expo & OEM Manufacturer Expo 2023" by NCC เพื่อให้คำปรึกษาด้านการทำธุรกิจในเวียดนามที่บูธ TeC ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (Hall 7, LG Floor) ในการนี้มีผู้ลงทะเบียนขอเข้าคำปรึกษาอย่างคับคั่ง@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)