คณะผู้บริหารห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลขอนแก่นได้ต้อนรับท่านกงสุลใหญ่เวียดนาม ณ ขอนแก่น พร้อมคณะนักธุรกิจเวียดนาม

คณะผู้บริหารห้างฯได้ต้อนรับท่านจู ดึ๊ก สุง กงสุลใหญ่เวียดนาม ณ ขอนแก่น พร้อมคณะนักธุรกิจเวียดนาม 35 ท่าน จาก 5 จังหวัดภาคกลางตอนบนของเวียดนาม
 
ในการนี้คุณอัครภณ เศวตกมล กรรมการและประธานคณะทำงานสภาธุรกิจไทย-เวียดนามได้ช่วยประสานงานนำคณะท่านกงสุลใหญ่เวียดนาม ณ ขอนแก่นและคณะนักธุรกิจเวียดนามเข้าเยี่ยมชมห้างฯ และทราบหลักเกณฑ์ทั่วไปของขั้นตอนการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ของฝ่ายจัดซื้อ นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการค้าระหว่างไทย-เวียดนาม โดยการประชุมในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้สินค้าเวียดนามเป็นที่รู้จักสำหรับบริโภคไทยมากขึ้น

 
หลังจากนั้น ได้เข้าประชุมส่งเสริมการค้าระหว่างไทย-เวียดนาม ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล โดยได้รับเกียรติจาก ท่านจู ดึ๊ก หยุง กงสุลใหญ่เวียดนาม ณ จังหวัดขอนแก่น และท่านสุเทพ แก้วมณี รองผู้ว่าราชจังหวัดขอนแก่น พร้อมผู้บริหารพาณิชย์, หอการค้า, อุตสาหกรรมจังหวัด, Bizclup และนักธุรกิจไทย ร่วมประชุมกับ รองผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการลงทุน การค้าและการท่องเที่ยว พร้อมนักธุรกิจเวียดนาม 5 จังหวัดภาคกลางตอนบน โดยการประชุมครั้งนี้นอกจากการจัดประชุมเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างกันแล้ว ยังมีการจัด Business Matching ระหว่างไทยและเวียดนามได้สำเร็จ ซึงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการเชื่อมโยงและประสานงานทางธุรกิจของสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม

 
วันที่ 18/9/66 
ณ เซ็นทรัล ขอนแก่น
 

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)