สภาธุรกิจไทย-เวียดนามให้ต้อนรับรองประธานคณะ กรรมการประชาชนจังหวัดดานัง ประเทศเวียดนามเข้าพบหารือ

วันที่ 3 ตุลาคม 2566 นาย สนั่น อังอุบลกุล ประธานกิตติมศักดิ์ สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม (TVBC)และ นายกสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม (TVFA) และ ให้การต้อนรับนายเจิ่น จี๊ เกื่อง (Mr. Tran Chi Cuong) รองประธานคณะ กรรมการประชาชนจังหวัดดานัง ประเทศเวียดนาม (Da Nang People Committee) โดยมีคณะ อนุกรรมการค้าชายแดนและค้าข้ามแดน ด้านเวียดนาม สภาหอการค้าแห่งประเทศ, ผู้แทนจากสภา ธุรกิจไทย-เวียดนาม และสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม ร่วมด้วย ณ ห้องประชุม 3304 อาคารบรรเจิดชลวิจารณ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
 
ทั้งสองฝ่ายได้หารือร่วมกันถึงแนวทางความร่วมมือระหว่างกันในด้านต่างๆ อาทิ การสนับสนุนและ ส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศ, การลงทุนในอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม การประมง ที่ใช้ เทคโนโลยีขั้นสูง, การอำนวยความสะดวกด้านการนำสินค้าเวียดนามเข้ามาขายในไทย,การสนับสนุน SMEs และนักธุรกิจรุ่นใหม่ (Young Entrepreneurs) และการเชื่อมโยงโลจิสติกส์กับท่าเรือต่างประเทศ 
 

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)