ประธานกิตติมศักดิ์สภาธุรกิจไทย-เวียดนามให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากเครือโรงพยาบาลเปาโลและพญาไท

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศ, ประธานกิตติมศักดิ์สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม และนายกสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม ได้ให้การต้อนรับคุณสิตาภรณ์ วาณิชเสนี, ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด โรงพยาบาล พญาไทและผู้เข้าร่วมประชุมจากเครือโรงพยาบาลเปาโลเพื่อหารือ เรื่องของการเปิดตลาดและการลงทุนด้านสุขภาพและการแพทย์ที่เวียดนาม โดยมีคุณมาลินี หาญบุญทรง และคุณอัครภณ เศวตกมล กรรมการสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม เข้าร่วมให้การต้อนรับด้วย ณ ห้องรับรอง 3203 อาคารบรรเจิดชลวิจารณ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
 
 
ในการนี้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการลงทุนว่า เวียดนามยังเป็นตลาดที่มีศักยภาพสำหรับการลงทุนในด้านสาธารณสุขและมีแนวโน้มเติบโตอีกมาก ทั้งนี้ สามารถ เข้าไปลงทุนเปิดโรงพยาบาล/คลินิก  หรือพิจารณาจัดตั้งสำนักงานตัวแทนในเวียดนาม เพื่อให้คำปรึกษาทางการแพทย์และดำเนินการส่งตัวผู้ป่วยไปตรวจและรักษาที่โรงพยาบาลในประเทศไทยได้ 
นอกจากนี้ยังมีโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพในการส่งออกเครื่องมือทางการแพทย์อีกด้วย โดยได้แนะนำแนวทางการขยายตลาดในเวียดนาม เช่นการทำ Road Show แนะนำการบริการต่างๆของโรงพยาบาล, การประชาสัมพันธ์สินค้าอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ของไทยผ่านช่องทางออนไลน์และเข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับบริการสาธารณสุข

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)