สภาธุรกิจไทย-เวียดนามให้ต้อนรับคณะกรรมการประชาชนจังหวัดเหงะอาน (Nghe An) และตัวแทนจากบริษัท WHA ประเทศเวียดนาม เข้าพบหารือ

วันที่ 5 ตุลาคม 2566 นายราเกส ซิงห์ กรรมการเลขาธิการสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม (TVBC) ให้การต้อนรับนายเหงียน วัน เด (Mr. Nguyen Van De) รองประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดเหงะอาน ประเทศเวียดนาม (Nghe An Provincial Committee) 
 
โดยมีคณะผู้แทนจาก WHA Thailand สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม และสมาชิกสภาธุรกิจฯเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม 3201 อาคารบรรเจิดชลวิจารณ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในการนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือร่วมกันถึงแนวทางความร่วมมือระหว่างกันในด้านต่างๆ อาทิ การสนับสนุนและ ส่งเสริม การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมศักยภาพในด้านต่างของจังหวัดเหงะอานที่พร้อมรองรับการลงทุนรวมถึงศักยภาพของพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมของ WHA Vietnam

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)