คุณราเกส ซิงส์ เลขาธิการสภาร่วมเป็นวิทยากร กลยุทธ์การตลาดการค้า

คุณราเกส ซิงส์ เลขาธิการสภาธุรกิจไทย-เวียดนามร่วมเป็นวิทยากร กลยุทธ์การตลาดการค้า การลงทุนในอาเซียน-เวียดนาม จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)