จัดกิจกรรมบริจาคสิ่งของให้แก่สถานเด็กกำพร้า เพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม (Thailand-Vietnam Business Council) ร่วมกับสมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนาม (Thai Business Vietnam Association) จัดกิจกรรมบริจาคสิ่งของให้แก่สถานเด็กกำพร้า มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ด้วยการบริจาค จักรยาน สิ่งของจำเป็น และอาหาร ณ สถานเด็กกำพร้า Thien Binh ที่จังหวัดด่องไน และ Tu Tam Nhan Ai ที่จังหวัดบิ่นเยือง โดยมีภาคเอกชนร่วมบริจาคสิ่งของและส่งตัวแทนเข้าร่วมในงาน ได้แก่ CP Vietnam, SCG , Central Group, BBL Bank, SCB Bank, KBank, Amata, MM Mega Market, B2S, Pranda, Special Tech, PTT และ Srithai (Vietnam) เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2561

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)