สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม ต้อนรับคณะผู้แทนจากหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนของประเทศ CLMV

สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม ต้อนรับคณะผู้แทนจากหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนของประเทศ CLMV ณ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)