ที่ปรึกษาสภาธุรกิจไทย-เวียดนามเข้าร่วมงาน The KhanhHoa Tourism Forum 2024

วันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 15.00-17.00 น. คุณศรัณยา สกลธนารักษ์ ที่ปรึกษาสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม ได้ขึ้นกล่าวปฐกถาในงาน The KhanhHoa Tourism Forum 2024 ณ Prince Palace Hotel โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดคั๊ญหว่า (Khanh Hoa)
 
 
ในการนี้ยังมีนายฮา ก๊วก จิ (Ha Quoc Tri) รองเลขาธิการจังหวัด Khanh Hoa และคณะผู้แทนจังหวัดคั๊ญหว่าประเทศเวียดนามเข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย โดยมีนายฟาม เวียด หุ่ง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และนายไพรัช บูรพชัยศรี รองประธานกรรมการหอการค้าไทย ขึ้นกล่าวสนับสนุนการส่งเสริมการท่องเที่ยวและศักยภาพของจังหวัด Khanh Hoa อย่างเต็มที่
 
 
 
งาน The KhanhHoa Tourism Forum 2024 นี้เป็นเวทีสำคัญที่รวบรวมผู้แทนจากหลากหลายภาคส่วน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแสดงแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัด Khanh Hoa ให้เติบโตและเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น
 
 

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)