คุณสนั่น อังอุบลกุลในนามประธานสภาธุรกิจ ACMECS แห่งประเทศไทย ร่วมงาน ACMECS 2018

คุณสนั่น อังอุบลกุลในนามประธานสภาธุรกิจ ACMECS แห่งประเทศไทย และคุณราเกส ซิงห์ ตัวแทน ในนามสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม ร่วมงาน ACMECS 2018 โดยในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 เข้าร่วมงาน Business Networking Dinner ในการร่วมหารือระหว่างภาคเอกชนของ CLMVT เพื่อหาข้อข้อสรุปในการนําเสนอต่อผู้นํารัฐบาล CLMVT, วันที่ 15 มิถุนายน 2561 ร่วมงาน ACMECS CEO Forum และ วันที่ 16 มิถุนายน 2561 ร่วมงาน The 8th ACMECS Summit ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14-15-16 มิถุนายน 2561

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)