ประธานสภาเข้าพบหารือเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย

ประธานสภาธุรกิจไทย-เวียดนามเข้าพบหารือเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอยที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์
 
คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานสภาธุรกิจไทย-เวียดนามและประธานกรรมการบริษัท ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ พร้อมด้วยคุณสันติ วิศวเมธีกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท ศรีไทย (เวียดนาม) ได้เข้าพบหารือ พณฯ ธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย โดยคุณณัฐพล ณ สงขลา รักษาการกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ และคุณอรรจสิทธิ์ สร้อยทอง อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการลงทุนเข้าร่วมด้วยที่สถานกงสุลใหญ่ฯ
 
ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความเข้มแข็งของภาคเอกชนไทยในเวียดนาม โดยเฉพาะความเป็นไปได้ในการการจัดตั้งสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมไทยในเวียดนาม ซึ่งภาครัฐและภาคเอกชนเวียดนามควรมีการหารือกันอย่างสม่ำเสมอ โดยอาจจัดตั้งเป็น Team Thailand Plus เพื่อช่วยผลักดันการลงทุนและดำเนินธุรกิจของเอกชนไทยในเวียดนาม
 
เอกอัครราชทูตฯ เสนอจัดเทศกาลไทยโดยให้ภาคธุรกิจไทยร่วมประชาสัมพันธ์สาขาการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ การศึกษาและการฝึกอบรมระดับอาชีวะ ภาคอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะอาคารชุดรวมถึงการท่องเที่ยวตามรอยอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ในไทย ให้เป็นที่รู้จักในหมู่ชาวเวียดนามด้วย ซึ่งคุณสนั่นพร้อมประสานงานและสนับสนุนเพื่อให้เศรษฐกิจของทั้งสองประเทศเจริญเติบโตและพัฒนาไปด้วยกัน
 
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562
ที่มา : facebook สถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงฮานอย

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)