จัดงานเลี้ยงรับรองท่านฑูตเวียดนามประจำประเทศไทย ณ โรงแรมแกรนด์

สภาธุรกิจไทย-เวียดนามจัดงานเลี้ยงรับรองท่านฑูตเวียดนามประจำประเทศไทย ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)